Zwan – Honestly

Zwan – Honestly
Zwan – Gerçekten

I believe
Inanıyorum

I believe
Inanıyorum

I believe
Inanıyorum

I believe the love you talk about with me
Benle hakkında konuştuğun aşka inanıyorum

Is it true, do I care?
Bu doğru mu, umrumda mı?

Honestly, you can try to wipe the memories aside
Gerçekten, hatıraları kendi kendine silmeye çalışabilirsin

But it’s you that you erase
Ama sildiğin sensin

’cause there’s no place that I could be without you
Çünkü sensiz olabileceğim hiçbir yer yok

It’s too far to discard the life I once knew
Bir zamanlar bildiğim bir hayattan kurtulmak çok uzak

Honestly, all the weather and storms I bring
Gerçekten, getirdiğim tüm hava olayları ve fırtınalar

Are just a picture of my needs
sadece ihtiyaçlarımın bir resmi

’cause when I think of you as mine
Çünkü seni benim olarak düşündüğümde

And allow myself with time to lead into the life we want
Ve zamanla kendime istediğimiz hayatı sürmek için izin veriyorum

I feel loved, honestly
Sevdiğimi hissediyorum, gerçekten

I feel loved, honestly
Sevdiğimi hissediyorum, gerçekten

I believe you mean the best that life can bring
Senin hayatın getirebileceği en iyi anlamına geldiğine inanıyorum

I believe in it all
Tüm bunlara inanıyorum

Honestly, you can try
Gerçekten, deneyebilirsin

Your heart is just as long as mine
Kalbin sadece benim olduğu sürece

Is it ours to let go
Bu gitmesine izin vermemiz için mi bizim

’cause there’s no place that I could be without you
Çünkü sensiz olabileceğim hiçbir yer yok

It’s too far to discard the life I once knew
Bir zamanlar bildiğim bir hayattan kurtulmak çok uzak

Honestly, a single wrong is not enough
Gerçekten, bir tek yanlış

To cover up the pain in us
içimizdeki acıyı gizlemek için yeterli değil

’cause when I think of you as mine
Çünkü seni benim olarak düşündüğümde

And allow myself with time to lead into the life we want
Ve zamanla kendime istediğimiz hayatı sürmek için izin veriyorum

I feel loved, honestly
Sevdiğimi hissediyorum, gerçekten

I’ll make a joke so you must laugh
Bir şaka yapacağım bu yüzden gülmelisin

I’ll break your heart so you must ask is this the way to get us back
Senin kalbini kıracağım bu yüzden bunun bizi tekrar bir araya getirmenin bir yolu olup olmadığını sormalısın

I don’t know, honestly
Bilmiyorum gerçekten

I don’t know, this honestly
Bilmiyorum, bu gerçek

There’s no place that I could be without you
Sensiz olabileceğim hiçbir yer yok

Honestly
Gerçekten

There’s no place that I could be without you
Sensiz olabileceğim hiçbir yer yok

There’s no place that I could gleam without you
Sensiz parlayabileceğim hiçbir yer yok

There’s no place that I could dream without you
Sensiz hayal edebileceğim hiçbir yer yok

There’s no place that I could be without you
Sensiz olabileceğim hiçbir yer yok

Honestly
Gerçekten