Zac Efron – Scream

[Troy]
The day the door is closed
Kapinin kapali oldugu gün
The echoes fill your soul
Yankilar ruhunu dolduruyor
They won’t say which way to go
Hangi yöne gidecegini söylemeyecekler
Just trust your heart
Sadece kalbine güven
To find what you’re here for
Burada neden oldugunu bulmasi için
Open another door
Bir baska kapi aç
But I’m not sure anymore
Ama artik emin degilim
It’s just so hard
Bu çok zor
Voices in my head
Kafamdaki sesler
Tell me they know best
En iyisini bildiklerini söylüyorlar
Got me on the edge
Beni sinira getirip
They’re pushin’, pushin’, they’re pushin’
Itiyorlar, itiyorlar, itiyorlar
I know they’ve got a plan
Biliyorum bir planlari oldugunu
But the ball’s in my hands
Ama top benim ellerimde
This time is man-to-man
Bu sefer erkek erkege
I’m drivin’, fightin’, inside of
Sürüyorum, kavga ediyorum, içinde
(A world that’s upside down)
(tersine dönen bir dünyanin)
It’s spinning faster
Daha hizli dönüyor
What do I do now
Simdi ne yapmaliyim
Without you?
Sensiz?
I don’t know where to go
Nereye gidecegimi bilmiyorum
What’s the right team
Hangisi dogru takim
I want my own thing
Kendime ait bir sey istiyorum
So bad I’m gonna scream
Öyle çok ki çiglik atacagim
I can’t choose, so confused
Seçemiyorum, kafam çok karisik
What’s it all mean
Hepsi ne anlama geliyor
I want my own dream
Kendime ait bir rüya istiyorum
So bad I’m gonna scream
Öyle çok ki çiglik atacagim
I’m kicking down the walls
Duvarlari tekmeliyorum
I gotta make them fall
Onlari yikmaliyim
Just break through them all
Hepsinin arasindan çikip
I’m punchin’, crushin’, I’m gonna
Yumruk atiyorum, eziyorum, ben
Fight to find myself
Kendimi bulmak için savasiyorum
Me, and no one else
Ben, ve baska hiç kimse
Which way, I can’t tell
Hangi yöne, söyleyemiyorum
I’m searchin’, searchin’, can’t find a
Ariyorum, ariyorum, bulamiyorum
(Way that I should turn)
(dönemem gereken yönü)
I should, to right or left, it…
Ben yapmaliyim, saga yoksa sola mi, o…
It’s like nothing works
Sanki hiçbirsey ise yaramiyor
Without you
Sensiz

I don’t know where to go
Nereye gidecegimi bilmiyorum
What’s the right team
Hangisi dogru takim
I want my own thing
Kendime ait bir sey istiyorum
So bad I’m gonna scream
Öyle çok ki çiglik atacagim
I can’t choose, so confused
Seçemiyorum, kafam çok karisik
What’s it all mean
Hepsi ne anlama geliyor
I want my own dream
Kendime ait bir rüya istiyorum
So bad I’m gonna scream
Öyle çok ki çiglik atacagim
Yeah, the clock’s running down,
Evet, saat duruyor
Hear the crowd getting loud
Kalabaligin yükselen seslerini duyuyorum
I’m consumed by the sound
Sesten tükeniyorum
Is it her?
Bu O’mu?
Is it love?
Bu ask mi?
Can the music ever be enough?
Müzik hiç yeterli olabilir mi?
Gotta work it out!
Bunu çözmelisin!
Gotta work it out!
Bunu çözmelisin!
You can do it!
Yapabilirsin!
You can do it!
Yapabilirsin!
I don’t know where to go
Nereye gidecegimi bilmiyorum
What’s the right team
Dogru takim hangisi
I want my own thing
Kendime ait bir sey istiyorum
So bad I’m gonna scream
öyle çok ki haykiracagim
I can’t choose, so confused
Seçemiyorum, kafam çok karisik
What’s it all mean
Bunlar ne anlama geliyor
I want my own dream
Kendime ait bir rüya istiyorum
So bad I’m gonna scream
öyle çok ki haykiracagim
I don’t know where to go
Nereye gidecegimi bilmiyorum
What’s the right team
Dogru takim hangisi
I want my own thing
Kendime ait bir sey istiyorum
I want my own thing
Kendime ait bir sey istiyorum
I can’t choose, so confused
Seçemiyorum, kafam çok karisik
What’s it all mean
Bunlar ne anlama geliyor
I want my own dream
Kendi rüyami istiyorum
So bad I’m gonna scream
Öyle çok ki çiglik atacagim
Ohh
Ohh