Unsun – The Other Side

Every day, every night
I see your face in my mind
I will never hear your words again
I know, you left me but just for a while
I felt as if you were in our home
Death has taken you away from me
I feel your touch when I’m alone
I can’t believe you’re gone, I don’t agree

Her gün, her gece
Zihnimde yüzünü görüyorum
Bir daha asla senin sözcüklerini duyamayacaðým
Biliyorum, sen beni bir süreliðine terk ettin
Evimizdeymiþsin gibi hissettim
Ölüm seni benden aldý
Yalnýzken sana dokunduðumu hissediyorum
Gittiðine inanamýyorum, kabul edemiyorum

Every day, every night
I see your face in my mind
I will never hear your words again
We’ll meet on the other side
Every day, every night
I see your face in my mind
I will never hear your words again
We’ll meet on the other side

Her gün, her gece
Zihnimde yüzünü görüyorum
Bir daha asla senin sözcüklerini duyamayacaðým
Diðer tarafta buluþacaðýz
Her gün, her gece
Zihnimde yüzünü görüyorum
Bir daha asla senin sözcüklerini duyamayacaðým
Diðer tarafta buluþacaðýz

It was a rainy day
The last time we joined our hands,
We were walking the same way
You left me alone, you left me alone
Here is the end of the world, you said so
You looked into my eyes no more
Here is the place where we can pray
And now I’ve got to pray for your soul

Yaðmurlu bir gündü
Son kez el ele tutuþtuk
Ayný yolda yürüdük
Sen beni yanlýz býraktýn, beni yalnýz býraktýn
Dünyanýn sonu burasý, demiþtin
Gözlerimin içine bakmýþtýn
Burasý dua ettiðimiz yerdi
Ve artýk ruhuna dua ediyorum

Every day, every night
I see your face in my mind
I will never hear your words again
We’ll meet on the other side
Every day, every night
I see your face in my mind
I will never hear your words again
We’ll meet on the other side

Her gün, her gece
Zihnimde yüzünü görüyorum
Bir daha asla senin sözcüklerini duyamayacaðým
Diðer tarafta buluþacaðýz
Her gün, her gece
Zihnimde yüzünü görüyorum
Bir daha asla senin sözcüklerini duyamayacaðým
Diðer tarafta buluþacaðýz

Maybe someday I’ll be closer to you if I believe
Maybe someday I’ll be closer to you if I believe
Maybe someday I’ll be closer to you if I believe
Maybe someday I’ll be closer to you if I believe

Ýnanýrsam, belki bir gün sana daha yakýn olacaðým
Ýnanýrsam, belki bir gün sana daha yakýn olacaðým
Ýnanýrsam, belki bir gün sana daha yakýn olacaðým
Ýnanýrsam, belki bir gün sana daha yakýn olacaðým

Every day, every night
I see your face in my mind
I will never hear your words again
We’ll meet on the other side
Every day, every night
I see your face in my mind
I will never hear your words again
We’ll meet on the other side

Her gün, her gece
Zihnimde yüzünü görüyorum
Bir daha asla senin sözcüklerini duyamayacaðým
Diðer tarafta buluþacaðýz
Her gün, her gece
Zihnimde yüzünü görüyorum
Bir daha asla senin sözcüklerini duyamayacaðým
Diðer tarafta buluþacaðýz