Oasis – I Hope, I Think, I Know

They’re trying hard to put me in my place
Beni kendi yerime tikamak için gayret ediyorlar
And that is why I’ve gotta keep running
Ve bu yüzden kaçmaya devam etmeliyim
The future is mine and it’s no disgrace
Gelecek benimdir ve bu utanilacak bir sey degil
Cos in the end the past means nothing
Çünkü sonunda geçmis hiçbir sey ifade etmeyecek
You tell me I’m free then you tie me down
Özgür oldugumu söyleyip sonra beni  asagi çekiyorsun
And from my chains I think it’s a pity
Ve sanirim zincirlerimden dolayi bu acinacak sey
What did it cost you to wear my crown?
Tacimi giymen sana neye mal oldu?
You don’t like me. Why don’t you admit it?
Benden hoslanmiyorsun. Neden bunu itiraf etmiyorsun?

I feel a little down today
Bugün biraz üzgün hissediyorum
I ain’t got much to say
Söyleyecek fazla seyim yok
You’re gonna miss me when I’m not there
Orada olmadigimda beni özleyeceksin
And you know I don’t care, you know I don’t care
Ve biliyorsun ki umursamiyorum, umursamadigimi biliyorsun

As we beg and steal and borrow
Dilenirken ve çalarken ve ödünç alirken
Life is a hit an miss and this
Hayat bir sans, bir karavana ve budur
I Hope, I Think, I Know
Umarim, sanirim, biliyorum
And if I ever heard the names you call
Eger söyledigin isimleri hiç duyduysam
If I stumble catch me when I fall
Sendelersem tut beni düserken
Cos baby after all
Çünkü bebegim ne de olsa
You’ll never forget my name
Benim adimi asla unutmayacaksin
You’ll never forget my name
Benim adimi asla unutmayacaksin

They’re trying hard to put me in my place
Beni kendi yerime tikamak için gayret ediyorlar
And that is why I’ve gotta keep running
Ve bu yüzden kaçmaya devam etmeliyim
The future is mine and it’s no disgrace
Gelecek benimdir ve bu utanilacak bir sey degil
Cos in the end your laugh means nothing
Çünkü sonunda kahkahalarin hiçbir sey ifade etmeyecek

Do you feel a little down today
Bugün biraz üzgün mü hissediyorsun
But you ain’t got much to say
Ama söyleyecek fazla seyin yok
Who’s gonna miss you when your not there
Seni kim özleyecek orada olmadiginda
You know we don’t care, you know we don’t care
Biliyorsun ki umursamayiz, umursamayiz bilirsin

Coz as we beg and steal and borrow
Çünkü dilenirken ve çalarken ve ödünç alirken
Life is a hit an miss and this
Hayat bir sans, bir karavana ve budur
I Hope, I Think, I Know
Umarim, sanirim, biliyorum
And if I ever heard the names you call
Eger söyledigin isimleri hiç duyduysam
If I stumble catch me when I fall
Sendelersem tut beni düserken
Cos baby after all
Çünkü bebegim ne de olsa
You’ll never forget my name
Benim adimi asla unutmayacaksin
You’ll never forget my name
Benim adimi asla unutmayacaksin

As we beg and steal and borrow
Dilenirken ve çalarken ve ödünç alirken
Life is a hit an miss and this
Hayat bir sans, bir karavana ve budur
I Hope, I Think, I Know
Umarim, sanirim, biliyorum
And if I ever heard the names you call
Eger söyledigin isimleri hiç duyduysam
If I stumble catch me when I fall
Sendelersem tut beni düserken
Cos baby after all
Çünkü bebegim ne de olsa
You’ll never forget my name
Benim adimi asla unutmayacaksin
You’ll never forget my name
Benim adimi asla unutmayacaksin
You’ll never forget my name
Benim adimi asla unutmayacaksin
You’ll never forget my name
Benim adimi asla unutmayacaksin
You’ll never forget my name
Benim adimi asla unutmayacaksin