Oasis – Cigarettes And Alcohol

Is it my imagination
Bu yalnizca hayal gücüm mü
Or have i finally found something worth living for?
Yoksa gerçekten yasamaya deger bir seyler mi buldun?
I was looking for some action
Biraz hareket ariyordum
But all i found was cigarettes and alcohol
Ama tüm buldugum sigara ve alkoldü

You could wait for a lifetime
Bir yasam boyu bekleyebilirsin
To spend your days in the sunshine
Günlerini gün isiginda geçirmek için
You might as well do the white line
Beyaz çizgiyi de çekebilirsin
Cos when it comes on top
Çünkü eninde sonunda

You gotta make it happen
Basarmak zorundasin

Is it worth the aggravation
Bu siddete degiyor mu
To find yourself a job when there’s nothing worth working for?
Çalismaya deger hiç bir sey yokken bir is bulmak kendine?
It’s a crazy situation
Çilginca bir durum bu
But all i need are cigarettes and alcohol
Ama tüm ihtiyacim olan sigara ve alkol

You could wait for a lifetime
Bir yasam boyu bekleyebilirsin
To spend your days in the sunshine
Günlerini gün isiginda geçirmek için
You might as well do the white line
Beyaz çizgiyi de çekebilirsin
Cos when it comes on top
Çünkü eninde sonunda

You gotta make it happen
Basarmak zorundasin