Jay Sean Feat Pitbull – I’m All Yours

Jay Sean Feat Pitbull – I’m All Yours

I’m all yours tonight
Bu gece tamamen seninim
Got a feeling that I can’t deny
İnkar edemeyeceğim bir duygu yaşıyorum
Everything about gets me high
Herşey beni yükseltiyor
Girl I want this for the rest of my life
Kız, bunu hayatımın geri kalanında istiyorum
I’m all yours
Tamamen seninim

She says she’s chill, and she don’t play
Soğuk olduğunu söylüyor ve oynamıyor
I’m ready for her though, throw her my way
Ona göre ben hazırım, onu yoluma attım
Heart torn, and I doubt you can save it
kalbi parçalandı, ve senin düzeltebileceğinden şüpheliyim
It’s okay, it’s been like that since I was a baby
Tama, bebekliğimden beri bu böyle oluyor
Thoughts deep, scuba, my mind is free
derin düşünceler, scuba, aklım özgür
Opposite of Cuba
Küba’nın tersinde
Take me for my money or my fame
Beni para için yada şöhretim için al
Papa don’t try, see right through ya
Baba, deneme, senin içini görüyorum
Four lawsuits, one year, two down, two to go
Dört dava, bir yıl, ikisi kayıp, ikisi devam
Fame, expensive year
Şöhret, pahalı yıl
Good thing I know I was built for the war
Savaş için yaratıldığımı bilmek güzel
I was built to be all yours
Tamamen senin olmak için yaratıldım
Abuelita is a rebel, my mother’s fighter
Abuelita bir asi, annem şavaşçı
Tia is a G, and my sister’s a rider, dale
Tia G, kardeşim binici

I’m all yours tonight
Bu gece tamamen seninim
Got a feeling that I can’t deny
İnkar edemeyeceğim bir duygu yaşıyorum
Everything about gets me high
Herşey beni yükseltiyor
Girl I want this for the rest of my life
Kız, bunu hayatımın geri kalanında istiyorum
I’m all yours
Tamamen seninim

And celebrate tonight
ve bu geceyi kutla
And together we gon’ touch the sky
ve beraber gökyüzüne dokunacağız
Everything about gets me high
Herşey beni yükseltiyor
Girl I want this for the rest of my life
Kız, bunu hayatımın geri kalanında istiyorum
I’m all yours
Tamamen seninim

Say it ain’t so
Öyle deme
You’re reading every thought in my mind
Aklımdan geçen herşeyi okuyorsun
Lady, lady, so damn beautiful
Bayan, bayan, çok güzel
That I could just stare at you all night, all night, yeah
Tüm gece boyunca sadece sana bakabilirim, tüm gece, evet
The girls, and the champagne,
Kızlar ve şampanya
The music just don’t feel the same, no
müzik de aynı hissettiriyor
Cause lately these bright lights don’t shine unless you’re here with me, baby
Çünkü benimle birlikte burada olmazsan, bu parlak ışıklar yanmaz sonra, bebek

I’m all yours tonight
Bu gece tamamen seninim
Got a feeling that I can’t deny
İnkar edemeyeceğim bir duygu yaşıyorum
Everything about gets me high
Herşey beni yükseltiyor
Girl I want this for the rest of my life
Kız, bunu hayatımın geri kalanında istiyorum
I’m all yours
Tamamen seninim

But I’d do it for you, i’d rap for you girl
Senin için yaparım, senin için rap yaparım kız
I’d laugh for you go, i’d cry for you
senin için gülerim, senin için ağlarım
Die for you girl, the truth is it’s all for you girl
senin için ölürüm, gerçek şu ki her şey senin için kız

We gon’ fly yeah
uçacağız evet
And we gon’ sore yeah
kızacağız evet
Tonight it is ours yeah
bu gece bizim evet
And i’m all yours yeah
ve ben tamamen seninim evet
Yeah i’m all yours yeah
ben tamamen seninim evet
Yeah i’m all yours yeah
ben tamamen seninim evet
Yeah i’m all yours yeah
ben tamamen seninim evet
Yeah i’m all yours
ben tamamen seninim evet

I’m all yours tonight
Bu gece tamamen seninim
Got a feeling that I can’t deny
İnkar edemeyeceğim bir duygu yaşıyorum
Everything about gets me high
Herşey beni yükseltiyor
Girl I want this for the rest of my life
Kız, bunu hayatımın geri kalanında istiyorum
I’m all yours
Tamamen seninim