Hawthorne Heights – Ohio Is For Lovers

Hawthorne Heights – Ohio Is For Lovers

Hey there,
Hey oradaki
I know it’s hard to feel like I don’t care at all.
Tüm bunlari umursamamanin nasil zor bir his oldugunu biliyorum
Where you are and how you feel.
Neredeysen ve nasil hissediyorsan
With these lights off as these wheels
Isiklarin kapanmasiyla bunlari götürdügün gibi
keep rolling on and on. and on and on and on…
Yuvarlamaya devam et yuvarla ve yuvarla
Slow things down or speed them up.
Yavas seyler düser ve onlari hizlandirir
Not enough or way too much. and on and on and on…
Yeterli degil ya da çok fazla yuvarlamaya devam et
How are you when I’m gone?
Gittigimde nasildin?
And I can’t make it on my own.
Kendime yapamam bunu
And I can’t make it on my own.
Because my heart is in Ohio.
Çünkü kalbim Ohio’da
So cut my wrists and black my eyes.
Bu nedenle bileklerimi kirip gözlerimi karattim
Cut my wrists and black my eyes
So I can fall asleep tonight, or die.
Bu gece uykuya dalabilirim ya da ölebilirim
Because you kill me.
Çünkü beni öldürüyorsun
You know you do, you kill me well.
Öldürdügünü biliyorsun, beni öldürüyorsun
You like it too, and I can tell.
Çok hoslaniyorsun, ansatabilirim
You never stop until my final breath is gone.
Son nefesimi verene kadar durmayacaksin

Spare me just three last words.
Hala beni son üç kelimeden esirgiyorsun
“I love you” is all she heard.
‘seni seviyorum’ duyabileceginin tümü bu
I’ll wait for you, but I can’t wait forever.
Seni bekleyecegim ama sonsuza kadar bekleyemem
And I can’t make it on my own.
Kendime bunu yapamam
And I can’t make it on my own.
Because my heart is in Ohio.
Çünkü Kalbim Ohio’da
So cut my wrists and black my eyes.
Bu nedenle bileklerimi kirip gözlerimi karattim
Cut my wrists and black my eyes
So I can fall asleep tonight, or die.
Bu gece uykuya dalabilirim ya da ölebilirim
Because you kill me.
Çünkü beni öldürüyorsun
You know you do, you kill me well.
Öldürdügünü biliyorsun, beni öldürüyorsun
You like it too, and I can tell.
Çok hoslaniyorsun, anlatabilirim
You never stop until my final breath is gone.
Son nefesimi verene kadar durmayacaksin.

You know you do, you kill me well.
Öldürdügünü biliyorsun, beni öldürüyorsun
You like it too, and I can tell.
Çok hoslaniyorsun, anlatabilirim
You never stop until my final breath is gone.
Son nefesimi verene kadar durmayacaksin.

You…Kill…Me…Well
Beni öldürüyorsun
So cut my wrists and black my eyes.
Bu nedenle bileklerimi kirip gözlerimi karattim
My final breath is gone
son nefesimi verdim
I can fall asleep tonight
Uykuya dalabilirim bugece