GOSSIP – Perfect World

Oh, oh, oh
Evolution, made it my mission
Evrim benim misyonumu oluşturuyor.
To win the conflict…
Çatışmayı kazanmak için
Evolution, be my accomplice
Evrim, suç ortağım ol.

Relax, it’s only dreaming fast
Rahatla, bu sadece hızlı bir rüya
Give away to feelings
Duyguları geri veren
No, you never escape
hayır, asla kaçamazsın
Now it’s over when you wake up
Şimdi uyandığın zaman bitecek
So I know that it was
Yani böyle olduğunu biliyorum
In the picture perfect world
Mükemmel dünyanın resminde
You could be my more than before
öncekinden daha fazlam olabilirsin
Said it was, I may be stronger
Söylediğim gibi, güçlenebilirim

The new beginning,
Yeni başlangıç,
My head is spinning
Başım dönüyor.
The perfect start, and oh, oh
Mükemmel başlangıç, ve oh, oh

A… a new religion
Yeni… bir din.
I found your heart, oh, oh, oh
Kalbini buldum, oh oh oh

Nakarat:
Relax, it’s only dreaming fast
Rahatla, bu sadece hızlı bir rüya.
Give away to feelings
Duyguları geri veren.
No, you never escape
hayır, asla kaçamazsın.
Now it’s over when you wake up
Şimdi uyandığın zaman bitecek
So I know that it was
Yani böyle olduğunu biliyorum
In the picture perfect world
Mükemmel dünyanın resminde
You could be my more than before
öncekinden daha fazlam olabilirsin.
Said it was, I may be stronger
Söylediğim gibi, güçlenebilirim

Don’t get mad, you did your best,
Sakın kızma, elinden geleni yaptın,
And now we’re in the past to stay
Ve şimdi geçmişte duruyoruz,
Till I know that it was
Ben bunun böyle olduğunu bilene kadar.

In the picture perfect world
Mükemmel dünyanın resminde,
You could be my more than before
Öncekinden daha fazlam olabilirsin.
Said it was, I may be stronger!
Söylediğim gibi, güçlenebilirim!