Ellie Goulding – Animal

Ellie Goulding – Animal
I’ll show you all of the places I’m dreaming of
Hayalini kurduðum tüm yerleri sana göstereceðim

I’ll take you to the Ocean,
Seni okyanusa götüreceðim

I’ll bring the Sun
Güneþ’i getireceðim

We are seventeen, we are just begun…
Biz 17 yaþýndayýz,daha yeni baþladýk

I have loved a five four and then some
4-5 kiþiyi sevdim,ve sonra birkaç kiþiyi

But you are the one
Ama sen bir tanesin

Wake up in the morning,
Sabahleyin uyan

we’re paralysed…
Biz felç olduk

We’ll fly into the garden like butterflies
Kelebekler gibi bahçeye uçacaðýz

There will be no blood
Kan olmayacak

And there’ll be no pain
Ve keder olmayacak

I want to fall in love with you
Sana aþýk olmak istiyorum

Again again again
Tekrar,tekrar,tekrar

You have stolen all my senses
Bütün hislerimi çaldýn

There’s a fever in my heart
Kalbimde bir yangýn var

And you are taking my defences
Ve savunmamý aþýyorsun

You are pulling me apart
Beni çekip ayýrýyorsun

Forever we’re young and we are dying
Herzaman biz genciz ve biz ölüyoruz

And will spilling all our blood
Ve bütün kanýmýzý akýtacaðýz

So I will take away my feelings
Böylece hislerimi ortadan kaldýracaðým

I will be an animal
Bir hayvan olacaðým

An animal
Bir hayvan

I’ll tie you in my arms, I will smother you
Seni kollarýmda baðlayacaðým,seni boðacaðým

We’ll tell eachother lies
Birbirimize yalanlar söyleyeceðiz

like we tell the truth
Gerçeði söylüyormuþuz gibi

I’ll colour in the sky and I’ll colour you
Gökyüzünü boyayacaðým ve seni boyayacaðým

I want to draw on your skin
Cildinin üzerine resim yapmak isityorum

Again again again
Tekrar,tekrar,tekrar

We will run away from danger
Tehlikeden kaçacaðýz

We will run away
Kaçacaðýz

Çeviren : Ahmet Kadý